پژوهش های دفاعی امنیتی اسلام

‌ ‌‌‌دوفـصلنامة‌ علمی ـ تخصصی
سال اول / شماره اول / بهار و تابستان ۱۳۹۳
صاحب امتیاز: پژوهشگاه امام‌ صادق‌
مدیر مسئول: دکتر عزه الله معتمد
سردبیر: دکتر محمدباقر‌ بابایی طلاتپه
جانشین سردبیر: حـجهْْ‌الاسلام و المسلمین محمد تقی رکنی لموکی
شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه‌

شماره جاری: سال اول، شماره 1، بهار و تابستان 1393

1. نسبت امنیت سیاسی و آزادی در اندیشۀ علامه طباطبایی رحمه الله
صفحات ‏‏(24 صفحه - از 9 تا 32)
نویسنده: لکزایی، نجف؛ نصیری، علی اصغر؛

مشاهده مقاله
|
اصل مقاله


2. بـازنمایی‌ از اصول و سیاست‌های فرماندهی امیرالمومنین
صفحات (33 تا 52)
نویسنده: محمدباقر بابائی (طلاتپه)

مشاهده مقاله
|
اصل مقاله


3. ‌‌‌اصـول‌ حاکم بر دفاع در روابط بین‌الملل از منظر لیبرالیسم و اسلام
صفحات (53 تا 78)
نویسنده: محمدعلی شیرخانی / ایوب‌ منتی‌ / رحـیم‌ بـایزیدی

مشاهده مقاله
|
اصل مقاله


4. ‌‌‌بـازکاوی‌ راهبرد استقامت در مقابله با دشمنان
صفحات (79 تا 100)
نویسنده: حبیب زمانی محجوب

مشاهده مقاله
|
اصل مقاله


5. ‌‌‌‌‌‌ایـمان‌ و ایمنی: بررسی تطبیقی گفتمان امنیت ایمان‌محور و منفعت‌محور
صفحات (101 تا 126)
نویسنده: اصغر افتخاری

مشاهده مقاله
|
اصل مقاله


6. ‌‌‌روشـ‌ها‌ و شیوه‌های طبقه‌بندی (افراد، اخبار و مکاتبات) در سیرة معصومان
صفحات (127 تا 146)
نویسنده: محمد شبدینی علی کارشناس

مشاهده مقاله
|
اصل مقاله


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *