فعالیت اعضاء پژوهشکده فرهنگی اجتماعی
سخنرانی و نشست علمی سایر
...................................................................................
ارائه مقاله سایر
...................................................................................
۳۰ خرداد ۱۳۹۷

معرفی کتاب: جریان شناسی تفکر التقاطی در ایران معاصر

در تاریخ معاصر ایران از قاجاریه تا امروز همچون پیش از آن، جریان های فکری مختلفی فعال بوده اند. برخی از این اندیشه ها ریشه در وحی الهی داشته و پاره ای دیگر از افکار بشری تراویده اند. اما شکل سومی نیز وجود داشته و آن، ترکیبی از وحی الهی و افکار بشری بوده است. اندیشه سوم را التقاط نامیده اند. زیرا التقاط، به معنای برچیدن، چیزی از موضعی، از جایی گرفتن است. التقاطی نیز به معنای فرد، گروه، اندیشه یا مکتبی است که دربردارنده عناصر مختلفی از آرا، عقاید و روش یا آمیزه ای از چند روش و مکتب است که معمولا سنخیت محتوایی و ارزشی ندارند. مکتب التقاطی افکاری اخذ شده از آرای گوناگون است.

... بیشتر
۳۰ خرداد ۱۳۹۷

پژوهشکده سیاسی برگزار می نماید: کرسی ترویجی نقد کتاب «موج چهارم جنگ نرم» برگزار می‌شود.

کرسی ترویجی نقد کتاب موج چهارم جنگ نرم با ارائه دکتر سیامک باقری چوکامی نویسنده اثر و به همت پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع) برگزار خواهد شد. دکتر احمد حسین شریفی دانشیار موسسه آموزشی-پژوهشی امام خمینی(ره) به عنوان نقد کننده  و دکتر مرتضی شیرودی دانشیار علوم سیاسی به عنوان دبیر علمی در این نشست علمی حضور خواهند داشت.

... بیشتر
۱۴ خرداد ۱۳۹۷

نمایندۀ ولی‌فقیه در سپاه : گرامیداشت امام(ره) گرامیداشت حقیقت‌و‌ارزش‌هاست

بررسی دیدگاه حضرت امام خمینی(ره) در مورد مبانی حکومت اسلامی و ولایت فقیه در گفتگو با حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر عبدالله حاجی‌صادقی نماینده ولی‌فقیه در سپاه

... بیشتر
۱۳ خرداد ۱۳۹۷

به همت انتشارات زمزم هدایت وابسته به پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع):: کتاب « مبانی فقهی قیام امام حسین(ع)» منتشر شد.

از تازه‌های ترجمۀ انتشارات زمزم هدایت وابسته به پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع) کتاب «مبانی فقهی قیام امام حسین(ع)» است که به قلم: عبد الإله نعمة الشبیب و توسط علی کارشناس از عربی به فارسی ترجمه شده است.

... بیشتر
۱۳ خرداد ۱۳۹۷

به همت انتشارات زمزم هدایت وابسته به پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع):: کتاب «داعش از محمد بن عبدالوهاب نجدی تا ابوبکر بغدادی؛ نوستالژی خلافت» منتشر شد.

از تازه‌های ترجمۀ انتشارات زمزم هدایت وابسته به پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع) کتاب «داعش از محمد بن عبدالوهاب نجدی تا ابوبکر بغدادی؛ نوستالژی خلافت» است که به قلم: فؤاد ابراهیم و توسط علیرضا فرازی از عربی به فارسی ترجمه شده است.

... بیشتر
سایر فعالیت های علمی سایر
...................................................................................
۳۰ خرداد ۱۳۹۷

معرفی کتاب: جریان شناسی تفکر التقاطی در ایران معاصر

در تاریخ معاصر ایران از قاجاریه تا امروز همچون پیش از آن، جریان های فکری مختلفی فعال بوده اند. برخی از این اندیشه ها ریشه در وحی الهی داشته و پاره ای دیگر از افکار بشری تراویده اند. اما شکل سومی نیز وجود داشته و آن، ترکیبی از وحی الهی و افکار بشری بوده است. اندیشه سوم را التقاط نامیده اند. زیرا التقاط، به معنای برچیدن، چیزی از موضعی، از جایی گرفتن است. التقاطی نیز به معنای فرد، گروه، اندیشه یا مکتبی است که دربردارنده عناصر مختلفی از آرا، عقاید و روش یا آمیزه ای از چند روش و مکتب است که معمولا سنخیت محتوایی و ارزشی ندارند. مکتب التقاطی افکاری اخذ شده از آرای گوناگون است.

... بیشتر
۳۰ خرداد ۱۳۹۷

پژوهشکده سیاسی برگزار می نماید: کرسی ترویجی نقد کتاب «موج چهارم جنگ نرم» برگزار می‌شود.

کرسی ترویجی نقد کتاب موج چهارم جنگ نرم با ارائه دکتر سیامک باقری چوکامی نویسنده اثر و به همت پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع) برگزار خواهد شد. دکتر احمد حسین شریفی دانشیار موسسه آموزشی-پژوهشی امام خمینی(ره) به عنوان نقد کننده  و دکتر مرتضی شیرودی دانشیار علوم سیاسی به عنوان دبیر علمی در این نشست علمی حضور خواهند داشت.

... بیشتر
۱۴ خرداد ۱۳۹۷

نمایندۀ ولی‌فقیه در سپاه : گرامیداشت امام(ره) گرامیداشت حقیقت‌و‌ارزش‌هاست

بررسی دیدگاه حضرت امام خمینی(ره) در مورد مبانی حکومت اسلامی و ولایت فقیه در گفتگو با حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر عبدالله حاجی‌صادقی نماینده ولی‌فقیه در سپاه

... بیشتر
۱۳ خرداد ۱۳۹۷

به همت انتشارات زمزم هدایت وابسته به پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع):: کتاب « مبانی فقهی قیام امام حسین(ع)» منتشر شد.

از تازه‌های ترجمۀ انتشارات زمزم هدایت وابسته به پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع) کتاب «مبانی فقهی قیام امام حسین(ع)» است که به قلم: عبد الإله نعمة الشبیب و توسط علی کارشناس از عربی به فارسی ترجمه شده است.

... بیشتر
۱۳ خرداد ۱۳۹۷

به همت انتشارات زمزم هدایت وابسته به پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع):: کتاب «داعش از محمد بن عبدالوهاب نجدی تا ابوبکر بغدادی؛ نوستالژی خلافت» منتشر شد.

از تازه‌های ترجمۀ انتشارات زمزم هدایت وابسته به پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع) کتاب «داعش از محمد بن عبدالوهاب نجدی تا ابوبکر بغدادی؛ نوستالژی خلافت» است که به قلم: فؤاد ابراهیم و توسط علیرضا فرازی از عربی به فارسی ترجمه شده است.

... بیشتر
نشست های علمی سایر نشست ها