معرفی پژوهشکده سیاسی

پژوهشکده علوم سیاسی

انقلاب اسلامی  و مسائل ایران  

 

 

گروه های علمی

اندیشه سیاسی اسلام و غرب

روابط بین الملل و جهان اسلام

 

با موافقت وزارت علوم مبنی بر تبدیل مرکز تحقیقات اسلامی به پژوهشکده تحقیقات اسلامی در سال 1373، گروه علوم سیاسی به عنوان یکی از سه گروه مصوب پژوهشکده تشکیل شد. در سال 1392 نیز همزمان با ارتقائ پژوهشکده به پژوهشگاه گروه علوم سیاسی به پژوهشکده ارتقاء یافت. 

گروه علوم سیاسی افزون بر تهیه متون آموزشی مورد نیاز سپاه و نیروهای مسلح، تهیه کتاب های مطالعاتی و طرح های پژوهشی متعددی را نیز انجام می دهد. از مهم ترین پژوهش های پژوهشکده علوم سیاسی مجموعه کتاب های جریان شناسی سیاسی احزاب در ایران می باشد که تاکنون 12 جلد از آن توسط نشر زمزم هدایت چاپ شده است: 

 • جامعه روحانیت مبارز دکتر صادق سلیمی بنی و دکتر آیت مظفری
 • مجمع روحانیون مبارز - دکتر صادق سلیمی بنی و دکتر آیت مظفری
 • نهضت آزادی ایران قدرت الله بهرامی
 • حزب مشارکت ایران اسلامی - دکتر صادق سلیمی بنی و عبدالله شمسی
 • دفتر تحکیم وحدت - قدرت الله بهرامی
 • حزب کارگزاران سازندگی عبدالله شمسی
 • سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی مهدی سعیدی
 • حزب مؤتلفه اسلامی لطفعلی لطیفی پاکده
 • حزب اعتماد ملی عبدالله شمسی

از دیگر پژوهش های پژوهشکده علوم سیاسی مجموعه کتاب های جریان شناسی فکری فرهنگی در ایران معاصر می باشد که با نظارت علمی دکتر موسی فقیه حقانی انجام گرفت و تاکنون 5 جلد از آن توسط نشر زمزم هدایت چاپ شده است: 

 • جریان شناسی فکری فرهنگی التقاطی دکتر آیت مظفری
 • جریان شناسی فکری فرهنگی بهائیت دکتر جعفر ساسان و داوود عسگری
 • جریان شناسی فکری فرهنگی انجمن حجتیه دکتر مرتضی شیرودی و عبدالله نوری
 • جریان شناسی فکری فرهنگی فمنیسم دکتر عبداله شمسی و دکتر علی اصغر نصیری
 • جریان شناسی سلفی گری در ایران معاصر دکتر مهدی فرمانیان
 • جریان موسوم به انحراف محمد مهدی سپهر، عبدالله نوری و دکتر عبداله شمسی
 • جریان‌شناسی فکری­ فرهنگی عقلانیت اسلامی - دکتر عباسعلی عظیمی و حجت‌الاسلام میرچراغ‌خانی؛ این کتاب رتبه سوم جشنواره پاسداران اهل قلم را در سال 1395 کسب نموده و کرسی علمی ترویجی نقد کتاب در سال 1396 با حضور دکتر مصطفی ملکوتیان در دانشگاه تهران برگزار شد.

 

از دیگر آثار قابل توجه پژوهشکده سیاسی کتاب موج چهارم جنگ نرم تالیف دکتر سیامک باقری است که رتبه اول جشنواره پاسداران اهل قلم را کسب کرده است و کرسی علمی ترویجی نقد کتاب در سال 1396 با حضور دکتر احمد حسین شریفی در پژوهشگاه امام صادق برگزار شد.

درضمن پژوهشکده سیاسی دارای یک مجله علمی پژوهشی با عنوان «پژوهش های سیاست اسلامی» به سردبیری دکتر مرتضی شیرودی(دانشیار پژوهشگاه) است که تاکنون 12 شماره آن چاپ شده است.

 

نشست های علمی

ردیف

موضوع نشست/ نام اساتید

 

تاریخ

1

شناخت انقلاب اسلامی/ دکتر احمد رهدار، دکتر سیامک باقری، دکتر عباسعلی عظیمی

1396

2

تمدن اسلامی یا تمدن مسلمانان/ دکتر میرمحمدی، دکتر الله اکبری

 

1396

3

سلفی گری در ایران/ دکتر مهدی فرمانیان

 

1396

4

شناخت انقلاب اسلامی/ دکتر احمد ملکوتیان و دکتر شیرودی

 

1396

5

مبانی نظری انقلاب اسلامی با رویکرد سیاسی/ دکتر ملکوتیان

 

1396

6

منظومه فکری- سیاسی مقام معظم رهبری/خانم دکتر شایگان

 

1396

7

وضعیت سیاسی مذهبی شیعیان یمن/دکتر موسوی نژاد

 

1396

8

نظم اسلامی در فرآیند تمدنی از سلسه مباحث فرآیند تحقق تمدن نوین اسلامی/دکتر حبیب اله بابائی

 

1396

9

دلالت های تمدنی فرانظری دو فطرت/ دکتر نجف لک زایی

             1397

10

استحکام بخشی ساخت درونی قدرت نظام جمهوری اسلامی/دکتر محسن محمدی الموتی

             1397

11

چهل سالگی انقلاب اسلامی/دکتر عزیز غضنفری

             1397

12

راهکارهای مقابله با جنگ اقتصادی/دکتر غلامرضا مصباحی مقدم

             1397

13

ظرفیت های سپاه در تحقق تمدن نوین اسلامی/دکتر عبدالله حاجی صادقی

             1397