گروه فلسفه و کلام

گروه فلسفه و كلام  فعاليت خود را از پاييز ۱۳۷۸ آغاز كرده است و تاكنون كتاب هاي متعددي را به چاپ رسانده است
رسالت ها و ماموريت ها :
 بازخواني و عرضه ميراث فلسفي وكلامي مسلمانان باتوجه به عرصه هاي جديد انديشه فلسفي؛
 نقد مكاتب ونظريه هاي فلسفي وكلامي باتوجه به انديشه هاي فلسفي و كلامي مسلمانان؛
 پژوهش درجهت تبيين عقلاني آموزه هاي اديان آسماني؛
 تدوين متون ومنابع درسي وكمك به ارتقاء سطح آموزش علوم عقلي دركشور؛  
 پژوهش درجهت تبيين عقلاني آموزه هاي اديان آسماني؛
  مطالعات تطبيقي كلامي درحوزه مذاهب اسلامي واديان آسماني؛
 پاسخ يابي براي مسائل مطرح شده درحوزه هاي يادشده (دربندسوم)به ويژه مسائل مورد ابتلاء و نوپديد؛
 پژوهش درمباني فلسفي مربوط به ماموريت هاي پژوهشگاه؛
 آموزش وتربيت كادر لازم براي تحقيق در زمينه فلسفه بانگرش اسلامي؛
 تدوين متدلوژي تحقيق درقلمرو علوم عقلي.

 

هيات علمي گروه فلسفه و كلام

محمد فتحعليخاني

استاديار گروه فلسفه و كلام؛

  

علي شيرواني هرندي

دانشيار گروه فلسفه و كلام 

 

حسينعلي شيدان‌شيد

استاديار گروه فلسفه و كلام 

 

لیست آثار

ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1 مقدمه ای بر فلسفه علوم انسانی (دیلتای و علوم انسانی) شجاعی جشوقانی مالک فلسفه و كلام 841 1396
2 مقامات عارفان به روایت ابن سینا شيرواني علي فلسفه و كلام 1739 1396
3 برهان صدیقین علامه طباطبایی سلیمانی امیری عسکری فلسفه و كلام 938 1395
4 آموزش حکمت اشراق یزدان پناه سیدیدالله فلسفه و كلام 1141 1395
5 آفرينش در حكمت مشاء شيرواني علي فلسفه و كلام 2424 1395
6 هستی و علل آن در حکمت مشاء شيرواني علي فلسفه و كلام 4222 1393
7 مباحث معرفت شناختی در فلسفه اسلامی کرد فیروزجائی یار علی فلسفه و كلام 3869 1393
8 مباحثی در کلام جدید شيرواني علي فلسفه و كلام 2838 1391
9 ارزش معرفت شناختی تجربه دینی شيدان شيد حسينعلي فلسفه و كلام 3406 1391
10 تعلیقاتی بر ارزش معرفت شناختی تجربه دینی شيرواني علي فلسفه و كلام 2983 1391
11 فلسفه دین دیوید هیوم فتحعليخاني محمد فلسفه و كلام 4702 1390
12 حکمت اشراق (جلد دوم)   فلسفه و كلام 4171 1389
13 حکمت اشراق (جلد اول)   فلسفه و كلام 3400 1389
14 صفات خدا بخشایش رضا فلسفه و كلام 3014 1387
15 هستی و چیستی در مکتب صدرایی   فلسفه و كلام 4026 1387
16 عقل و دین از دیدگاه ملاصدرا و برخی فیلسوفان صدرایی معاصر نیکزاد عباس فلسفه و كلام 2882 1386
17 معرفت‏شناسى باور دينى از ديدگاه پلنتينگا عظیمی دخت‌شورکی سید حسین فلسفه و كلام 27858 1385
18 اسلامى سازى معرفت مرادی مجید فلسفه و كلام 52303 1385
19 عقل و دين از ديدگاه كانت بخشایش رضا فلسفه و كلام 34223 1385
20 عقل در اخلاق از نظرگاه غزّالى و هيوم شيدان شيد حسينعلي فلسفه و كلام 53622 1383