۱۹ دی ۱۳۹۶

با همت پژوهشگران پژوهشکدۀ الهیات :

مجموعۀ چهارجلدی حقیقت ماندگار تدوین شد

حقیقت ماندگار مجموعه‌ای چهارجلدی در تبیین خطوط کلی حوزه‌های تاریخ تشیع، میراث حدیثی شیعه، عقاید و فقه شیعه است.این مجموعه می‌کوشد، افزون بر معرفی و ارائۀ نگاهی کلان به مذهب تشیع، از تلقین باورهای نادرست نسبت به امامیه جلوگیری کند.

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین دکتر محمدتقی شاکر مدیر پروژۀ حقیقت ماندگار بیان داشت: حقیقت ماندگار مجموعه‌ای چهارجلدی در تبیین خطوط کلی حوزه‌های تاریخ تشیع، میراث حدیثی شیعه، عقاید و فقه شیعه است.این مجموعه می‌کوشد، افزون بر معرفی و ارائۀ نگاهی کلان به مذهب تشیع، از تلقین باورهای نادرست نسبت به امامیه جلوگیری کند.

دکتر شاکر افزود: این مجموعۀ چهارجلدی عبارت‌انداز:

تاریخ تشیع: اثری است به قلم حجت‌الاسلام‌والمسلمین ابوالقاسم شاکر که به سرگذشت مذهب امامیه در فرازوفرود دهه‌های نخست نمو آن تا عصر صفویه می‌پردازد. چگونگی پیدایش اصطلاح تشیع، مؤلفه‌های عقیدتی و سیاسی تشیع، زمان شکل‌گیری هستۀ اولیۀ شیعیان، تشیع در زمان خلفا، شرایط سیاسی و اجتماعی شیعه در عصر حضور، شیعه و عصر غیبت، چرایی شکل‌گیری فرقه و جریان‌های شیعی، شیعه از عصر آل‌بویه تا صفویه، محورهای اصلی کتاب تاریخ تشیع است.

میراث حدیثی شیعه؛ ریشه‌ها و رویش‌ها: اثری است به قلم این‌جانب، در تدوین کتاب میراث حدیثی شیعه، به تبیین اصالت میراث حدیثی امامیه که ریشه‌های منظومۀ فکری و عملی تشیع را شکل می‌دهد و همچنین اطمینان به فرآیند انتقال و چگونگی گردآوری مجامع حدیثی پرداخته شده است. سه بخش اصلی کتاب شامل: نقل حدیث در عصر رسالت و پس‌ازآن، سرچشمۀ دانش پیشوایان شیعه و چگونگی شکل‌گیری و تدوین حدیث امامیه می‌باشد.

عقاید شیعه: اثری است که توسط حجت‌الاسلام‌والمسلمین اسدالله فیروزجایی به رشتۀ تحریر درآمده است. مجموع عقاید امامیه، باورهایی نظام‌مند و برآمده از متون دینی(قرآن و سنت معصومان) به همراه تأیید کلان عقلانی است. محورهای کتاب عقاید شیعه عبارت‌اند از: چیستی و گونه‌های توحید؛ مسئلۀ نبوت؛ انگارۀ تحریف قرآن از نگاه شیعه؛ امامت- ویژگی‌ها و رابطۀ آن با نبوت؛ ماهیت غلو و درنهایت باور به مهدویت.

فقه شیعه: اثری است به قلم حجت‌الاسلام‌والمسلمین مصطفی آخوندی، در این اثر به چگونگی شکل‌گیری فقه امامیه، منابع دست‌یابی به احکام شرعی، مسئلۀ امکان نسخ احکام توسط امام، چیستی تقیه در فقه و دلایل مشروعیت آن و درنهایت تبیین حقیقت تولی و تبری پرداخته شده است. فقه امامیه مبین بایدها و نبایدهای رفتاری در حوزۀ سلوک فردی و اجتماعی و همچنین احکام وضعی است، که مجموعه‌ای از قوانین، مقررات و احکام شرعی را به نمایش می‌گذارد.

مدیر پروژۀ حقیقت ماندگار در ادامه افزود: مجموعۀ حقیقت ماندگار عصاره‌ای از مهم‌ترین مباحث روز، در حوزه‌های چهارگانه را ارائه داده است و جامعۀ هدف این پژوهش، مراکز دانشگاهی و حوزوی به‌ویژه در مناطق با ترکیب برادران اهل سنت است تا زمینۀ شناخت دقیق‌تر به معارف تشیع آن‌گونه که هست فراهم آید. همچنان‌که مطالعۀ این مجموعه می‌تواند برای تمامی حقیقت‌جویان و علاقه‌مندان به آگاهی دربارۀ مذهب تشیع مفید باشد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر محمدتقی شاکر در پایان ضمن قدردانی از نویسندگان این مجموعه بیان داشت: از دریافت نکات اصلاحی و تکمیلی این مجموعه استقبال می‌کنیم.

gallerygallerygallery

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *