۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

پژوهشکده علوم سیاسی:

بازدید علمی از دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

در این دیدار، مسئولین و پژوهشگران پژوهشکده علوم سیاسی با گروه سیاسی و پژوهشکده آینده پژوهی دانشگاه یک جلسه ای برگزار کردند. درابتدای جلسه اقای دکتر عظیمی به معرفی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (علیه لسلام) و بیان تاریخچه آن و دکتر حبیب زمانی محجوب به معرفی پژوهشکده علوم سیاسی و معرفی آثار آن پرداختند.

به همت پژوهشکده علوم سیاسی ، مسئولین و پژوهشگران این مجموعه از دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین بازدید کردند

در این دیدار، مسئولین و پژوهشگران پژوهشکده علوم سیاسی با گروه سیاسی و پژوهشکده آینده پژوهی دانشگاه یک جلسه ای برگزار کردند. درابتدای جلسه اقای دکتر عظیمی به معرفی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (علیه لسلام) و بیان تاریخچه آن و دکتر حبیب زمانی محجوب به معرفی پژوهشکده علوم سیاسی و معرفی آثار آن پرداختند.

در این نشست دکتر بهرام نوازنی مدیر گروه سیاسی دانشگاه بیان کردند در موارد ذیل می توان همکاری های لازم صورت گیرد:

۱-تدوین پایان نامه های ارشد ودکتری که میتوان عناوین مورد حمایت پژوهشگاه رابه این دانشجویان واگذارکرد

۲-تعویض راهنمای پایان نامه های دانشجویی ازدانشگاه به پژوهشگاه

۳-راهنمایی تدوین کتاب

۴-برای سهولت کار و پرهیز از درگیریهای بروکراسی میتوان با ارتباط و همکاری بین مدیران گروها،قبل ازانعقادتفاهم نامه به هماهنگی وهمکاری پرداخته شود

همچنین در جلسه ای که با مسئیولین پژوهشکده آینده پژوهی دانشگاه به صورت جداگانه برگزار شد دکتر قاسمی رئیس پژوهشکده آینده پژوهی بیان کردند در موارد ذیل می تواند همکاری لازم صورت گیرد:

۱- آمادگی برای برگزاری کارگاهای آموزشی آینده پژوهی وجود دارد.به علاوه امکان برگزاری نشست های علمی باموضوعات تخصصی درحوزه اینده پژوهی

۲- پیشنهادبرگزاری نشست های علمی مشترک؛همکاری درانجام پروژه هابصورت مشترک(مجری-مشاور)

۳- پیشنهادشده یک پروپوزال توسط پژوهشکده اینده پژوهی تدوین ودر اختیار پژوهشگاه قرار گیرد

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *