۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

به همت پژوهشکده سیاسی:

برگزاری کرسی ترویجی نقد کتاب «جریان شناسی فکری-فرهنگی عقلانیت اسلامی در ایران معاصر»

دکتر مرتضی شیرودی دبیر علمی نشست اظهار کرد: کرسی ترویجی نقد عقلانیت اسلامی در تاریخ معاصر ایران با حضور تعدادی اساتید و دانشجویان و پژوهشگران در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد.در این نقد، حجه الاسلام میرچراغ خانی از نویسندگان این کتاب به ارائه اهم مطالب کتاب جریان شناسی فکری فرهنگی عقلانیت اسلامی در تاریخ معاصر ایران پرداخت.به باور وی،عقلانیت اسلامی با روشنفکر دینی که به سنت پشت کرده و با مذهبی های سنتی که با مدرنیته مخالف اند، متفاوت است.

کرسی ترویجی «نقد جریان شناسی فکری – فرهنگی عقلانیت اسلامی در ایران معاصر» برگزار شد.

 

دکتر مرتضی شیرودی دبیر علمی نشست اظهار کرد: کرسی ترویجی نقد عقلانیت اسلامی در تاریخ معاصر ایران با حضور تعدادی اساتید و دانشجویان و پژوهشگران در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد.در این نقد، حجه الاسلام میرچراغ خانی از نویسندگان این کتاب به ارائه اهم مطالب کتاب جریان شناسی فکری فرهنگی عقلانیت اسلامی در تاریخ معاصر ایران پرداخت.به باور وی،عقلانیت اسلامی با روشنفکر دینی که به سنت پشت کرده و با مذهبی های سنتی که با مدرنیته مخالف اند، متفاوت است.
دکتر مصطفی ملکوتیان از اساتید دانشگاه تهران در نقد این اثر آن را کتابی با موضوع مناسب معرفی کرد و عقلانیت اسلامی را موضوعی دانست که از قدرت رقابت با هژمونی اندیشه لیبرال غرب برخوردار است. به اعتقاد دکتر ملکوتیان، نویسندگان کتاب باید مطالب کتاب را از وجه تاریخی خارج کنند و نیز،داده های آن را بر پایه یک روش مناسب مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند.در پاسخ به آن،آقای میرچراغ خانی عقلانیت اسلامی را چارچوبی معرفی کرد که می تواند معیار سنجش جریان های مذهبی باشد.
دکتر مرتضی شیرودی،دبیر علمی این کرسی پیش از این اعلام کرده بود که عقلانیت اسلامی یکی از پروژه های کلان پروژه جریان شناسی فکری فرهنگی است که در کنار جریان شناسی سیاسی و جریان شناسی قومی یکی از سه ضلع جریان شناسی معاصر ایران را تشکیل می دهد که می تواند به مطالعه تاریخی معاصر ایران عمق بیشتری بدهد.
gallery

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *