معرفی پژوهشکده سیاسی

پژوهشکده علوم سیاسی

پژوهشکده علوم سیاسی، به منظور پاسخگويي به بخشي از نيازهاي پژوهشي بنیادی و كاربردي در زمينۀ علوم سیاسی با عنوان «گروه علوم سیاسی» در سال 1373 در مرکز تحقیقات اسلامی تأسیس گردید. سپس، در سال 1391 با ارتقاء مرکز تحقیقات اسلامی به پژوهشکده علوم اسلامی امام صادق علیه‌السلام، گروه علوم سیاسی به مرکز مطالعات سیاسی تبدیل شد و  در نهایت در سال 1393 با توجه به ارتقاء پژوهشکده به پژوهشگاه، مرکز مطالعات سیاسی نیز به «پژوهشکده علوم سیاسی» ارتقاء یافت. تاکنون آقایان دکتر آیت مظفری، دکتر عباسعلی عظیمی شوشتری،  دکتر حسن تلاشان، دکتر مرتضی شیرودی و دکتر حبیب زمانی محجوب مسئولیت اداره گروه و پژوهشکده علوم سیاسی را برعهده داشته اند.

گروه‌های پژوهشکده علوم سیاسی:

  • گروه انقلاب اسلامی و مسائل ایران
  • گروه اندیشه سیاسی اسلام و غرب
  • گروه روابط بین‌الملل و جهان اسلام

 

پژوهشکده علوم سیاسی افزون بر تهیه متون آموزشی مورد نیاز سپاه و نیروهای مسلح، کتاب‌های مطالعاتی و طرح‌های پژوهشی متعددی را نیز انجام می‌دهد که برخی از آنها عبارتنداز.

  • طرح پژوهشی «جامعه‌شناسی سیاسی احزاب در ایران»؛ (تاکنون خروجی 10 جلد از آن توسط نشر زمزم هدایت چاپ شده است). خلاصه پنج جریان جامعه روحانیت مبارز، نهضت آزادی ایران، حزب کارگزاران سازندگی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و حزب مشارکت ایران اسلامی در کتابی با عنوان جامعه شناسی سیاسی احزاب در سال 1396 چاپ گردید.
  • طرح پژوهشی مجموعه کتاب های «جریان شناسی فکری فرهنگی در ایران معاصر» (تاکنون شش جلد از آن توسط نشر زمزم هدایت چاپ شده است). تلخیص این کتاب‌ها نیز در کتابی با عنوان جریان شناسی فکری ایران در سال 1396 چاپ گردید.

 

نشریات:

مجله علمی پژوهشی «پژوهش‌های سیاست اسلامی» به سردبیری دکتر مرتضی شیرودی(دانشیار پژوهشکده علوم سیاسی). تاکنون 13 شماره آن به چاپ رسیده است.

 

ارتباط با پژوهشکده: مسئول پژوهشکده:  02531125489   دفتر پژوهشکده: 02531125388