طرح های پژوهشی پژوهشکده الهیات و معارف اسلامی
طرح های پژوهشی خاتمه یافته
۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

طرح خاتمه یافته: عوامل موثر در احیای اخلاق دینی و انسانی در جامعه

در راستای فرمایشات پیامبر اکرم (ص) : که همانا من برای اتمام مکارم اخلاقی مبعوث شدم و با توجه به آسیب های فرهنگی موجود در استان و ارتباط دو سویه بین اخلاق ( مفاهیم انسانی و اجتماعی ) با کاهش بزه ، تحکیم بنیان خانواده و همچنین دین پذیری اقشار مختلف جامعه بخصوص قشر جوان وهمچنین در راستای ایجاد جامعه سالمتر، ضرورت مطالعه جامع و راهکارهای موثر احیای اخلاق و مفاهیم انسانی در جامعه و بخصوص در استان قزوین ایجاب میشود.

بیشتر
طرح های پژوهشی در حال انجام
طرح های پژوهشی آینده
۳۰ فروردین ۱۳۹۷

به زودی در پژوهشکده الهیات: تاثیر فضای مجازی بر خانواده

بسیارى از این تحولات و دگرگونى ها از بیرون، بر خانواده تحمیل مى شود..از زمانى که اینترنت وارد فضاى زندگى انسان شده تا به امروز، على رغم تمام محاسن و مزایاى آن، یکسرى دغدغه ها و نگرانى هایى را بر خانواده ها تحمیل نموده است

بیشتر