طرح های پژوهشی پژوهشکده آینده پژوهی
طرح های پژوهشی خاتمه یافته
طرح های پژوهشی در حال انجام
۱۷ مهر ۱۳۹۸

برگزاری جلسه بررسی مسائل پژوهشی پژوهشگاه

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه، جلسه بررسی مسائل پژوهشی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام با حضور دکتر قنبری معاون آموزش و پژوهش نمایندگی ولی فقیه در سپاه و مدیریان آن معاونت در پژوهشگاه برگزار شد. پس از خیر مقدم ریاست پژوهشگاه، روسای پژوهشکده‌ها، اندیشکده و مرکز آموزش به طرح مسائل مربوط به روابط […]

بیشتر
۱۷ مهر ۱۳۹۸

نشست تخصصی موضوع شناسی

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه، «نشست تخصصی موضوع شناسی» با حضور سردار آبرومند رئیس هیئت عالی اندیشه‌ورزی فرماندهی کل سپاه پاسداران برگزار شد.

بیشتر
۱۷ مهر ۱۳۹۸

برگزاری جلسه تخصصی بررسی و ارائۀ کتاب آموزشی«فن مناظره»

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه، جلسه تخصصی بررسی و ارائه کتاب آموزشی «فن مناظره» به قلم حجج اسلام روح الله عباس‌زاده و صفرعلی قهرمانی در پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع) برگزار شد.

بیشتر
۱۷ مهر ۱۳۹۸

برگزاری اولین جلسه آموزش سامانه پژوهش

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه، اولین جلسه آموزش سامانه پژوهش با حضور نمایندگان رده‌های صف پژوهشگاه برگزار گردید.

بیشتر
۳ مهر ۱۳۹۸

برگزاری مراسم روز سرباز در پژوهشگاه

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه، مراسم گرامی‌داشت روز سرباز با حضور ریاست پژوهشگاه برگزار شد.

بیشتر
طرح های پژوهشی آینده
۱۷ مهر ۱۳۹۸

برگزاری جلسه بررسی مسائل پژوهشی پژوهشگاه

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه، جلسه بررسی مسائل پژوهشی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام با حضور دکتر قنبری معاون آموزش و پژوهش نمایندگی ولی فقیه در سپاه و مدیریان آن معاونت در پژوهشگاه برگزار شد. پس از خیر مقدم ریاست پژوهشگاه، روسای پژوهشکده‌ها، اندیشکده و مرکز آموزش به طرح مسائل مربوط به روابط […]

بیشتر
۱۷ مهر ۱۳۹۸

نشست تخصصی موضوع شناسی

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه، «نشست تخصصی موضوع شناسی» با حضور سردار آبرومند رئیس هیئت عالی اندیشه‌ورزی فرماندهی کل سپاه پاسداران برگزار شد.

بیشتر
۱۷ مهر ۱۳۹۸

برگزاری جلسه تخصصی بررسی و ارائۀ کتاب آموزشی«فن مناظره»

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه، جلسه تخصصی بررسی و ارائه کتاب آموزشی «فن مناظره» به قلم حجج اسلام روح الله عباس‌زاده و صفرعلی قهرمانی در پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع) برگزار شد.

بیشتر
۱۷ مهر ۱۳۹۸

برگزاری اولین جلسه آموزش سامانه پژوهش

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه، اولین جلسه آموزش سامانه پژوهش با حضور نمایندگان رده‌های صف پژوهشگاه برگزار گردید.

بیشتر
۳ مهر ۱۳۹۸

برگزاری مراسم روز سرباز در پژوهشگاه

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه، مراسم گرامی‌داشت روز سرباز با حضور ریاست پژوهشگاه برگزار شد.

بیشتر
نشست های علمی سایر نشست ها