نشست های علمی پژوهشکده آینده پژوهی

۳۰ فروردین ۱۳۹۷
به همت پژوهشکده الهیات: انقلاب اسلامی در فضای مجازی

به همت پژوهشکده الهیات: انقلاب اسلامی در فضای مجازی

در نگاه اول به نظر می رسد این دو اصطلاح در مقابل همدیگر قرار دارند و نمی توان محمل مشترکی برای آنها در نظر گرفت اما با دقت نظر روشن می شود که طرح انقلاب در فضای مجازی، یکی از راهکارهای حل مساله نسبت انقلاب و فضای مجازی است.

ادامه مطلب
نشست های علمی سایر نشست ها