۲۶ فروردین، ۱۴۰۳

حمله ایران به اسرائیل (چرا زبان زور)؟

رهبر انقلاب به واکنش مستقیم علیه اسرائیل فرمان داده است. تنبیه اسرائیل مخالف با مصلحت اسلام و رحمت است. آیا […]
۲۷ اردیبهشت، ۱۴۰۲

وظیفه مسولین در مبارزه با فرهنگ واردانی غرب ازطریق اینترنت و رسان…

سؤال : فرستنده‌هايي در سطح شهر براي ارسال پارازيت ايجاد گشته‌اند تا جلوگيري از دريافت شبکه‌هاي ماهواره‌هاي مستهجن و خانمان‌برانداز […]
۲۷ اردیبهشت، ۱۴۰۲

وظیفه محققین و پژوهشگران عرصه علم و فناوری در کارو تلاش علمی جهت …

سوال: همان‌طورکه مي‌دانيد، با جنگ الکترونيک مي‌شود رادارها را خاموش کرد، هدايت هواپيماها، حتي هواپيماهاي بدون سرنشين، در آسمان غيرممکن […]