۲۷ اردیبهشت، ۱۴۰۲

حاصل کانون داری حضرت فاطمه(س)

س:حاصل کانون داری فاطمه(س)چه بود؟ ج: حاصل كار و تلاش فاطمه (س) در محيط خانه و ثمره كارش عبادت و داراى ارزش بسيار است زيرا: – خدمت […]
۲۷ اردیبهشت، ۱۴۰۲

نقش عواطف درزندگی

س:نقش عواطف درزندگی چیست؟ ج: از نقش عواطف در زندگى ياد مى‏ كنيم و از اثرات آن. بدينگونه كه مى ‏يابيم عواطف زندگى را رنگ مى […]
۲۷ اردیبهشت، ۱۴۰۲

نقش عقل درزندگی

س:نقش عقل درزندگی چیست؟ ج: كار عقل تميز خير از شر وحق ازباطل است، به وسيله آن صحيح را از سقيم و حسن را از قبح […]
۲۷ اردیبهشت، ۱۴۰۲

رابطه احساسی وتعقلی حضرت زهرا(س)باپدر

س:رابطه احساسی وتعقلی حضرت زهرا(س)باپدرش چگونه است؟ ج: بُعد تعقل و احساس او را در رابطه با پدر دراين نمونه مى‏ بينيم. پيامبر(ص) از آخرين سفر […]
۲۷ اردیبهشت، ۱۴۰۲

رابطه احساسی وتعقلی حضرت زهرا(س)باهمسر

س:رابطه احساسی وتعقلی حضرت زهرا(س)نسبت به همسرش چگونه بود؟ ج: ارتباط فاطمه (س) با همسر از ديدى به مانند همه همسران ارتباطى عاطفى است. او به […]
۲۷ اردیبهشت، ۱۴۰۲

واقع بینی حضرت فاطمه(س)

س:واقع بینی حضرت فاطمه(س)چگونه است؟ ج: فاطمه (س) واقع بين است ولى هدفگرا، وضع و شرايط موجود را دائماً مى ‏بيند ولى تسليم آن نيست، دائماً […]
۲۷ اردیبهشت، ۱۴۰۲

حضرت فاطمه(ع)دردفاع از علی(ع)

س: برخورداری ازاعتدال تعقل واحساس حضرت فاطمه(س)دردفاع ازحضرت علی(ع)چگونه است؟ ج: جلوه‏ اى ديگر از آميختگى تعقل و احساس فاطمه (س) را در دفاع از على […]
۲۷ اردیبهشت، ۱۴۰۲

آغاز زندگی حضرت زهرا(س)وحضرت علی(ع)

س:آغاز زندگی حضرت زهرا(س)وحضرت علی(ع) چگونه بود؟ ج: زندگى مشترك آغاز شد و على (ع) براى شروع زندگى كف اطاق زفاف را با شنى نرم فرش […]
۲۷ اردیبهشت، ۱۴۰۲

تاریخ ازدواج حضرت زهرا(س)وحضرت علی(ع)

س:ازدواج حضرت زهرا(س)وحضرت علی(ع) درچه تاریخی بود؟ ج: تاريخ ازدواج آنها، شيخ طوسى آن را اول ذى حجه سال سوم هجرت، شيخ مفيد و سيد بن […]
۲۷ اردیبهشت، ۱۴۰۲

جشن ازدواج حضرت زهرا(س)

س:جشن ازدواج حضرت زهرا(س)به چه صورت بود؟ ج: پيامبر (ص) دستور وليمه داد و به على (ع) گفت برو غذایى تهيه كن، گوشت و نان از […]
۲۷ اردیبهشت، ۱۴۰۲

ازدواج حضرت علی(ع)وحضرت زهرا(س)

س:پیمان ازدواج حضرت علی (ع)وحضرت زهرا(س)چگونه بسته شد؟ ج: پيامبر (ص) به مسجد رفت و عقد على (ع) و فاطمه (س) را در مسجد خواند. خطاب […]
۲۷ اردیبهشت، ۱۴۰۲

جهیزیه حضرت زهرا(س)

س:لیست جهیزیه حضرت زهرا(س)چه بود؟ ج: اينكه براى فاطمه (س) چه چيزهایى تهيه شد وبهاى آن‏ها چقدر بود روايات مختلف است. ما در اين بحث سعى […]
۲۷ اردیبهشت، ۱۴۰۲

هزینه ازدواج حضرت زهرا(س)

س:هزینه ازدواج حضرت زهرا(س)چگونه تأمین شد؟ ج: رسول خدا (ص) از على (ع) پرسيد براى ازدواج چه دارد؟ گفت شمشيرى، زرهى، و شترى آبكش، رسول خدا […]
۲۷ اردیبهشت، ۱۴۰۲

کفویت حضرت علی(ع)وحضرت زهرا(س)

س:چرافقط حضرت علی (ع)هم کفو حضرت زهرا ست؟ ج: مى‏دانيم از مسائل فوق‏العاده مهم در ازدواج و اختيار همسر مسأله كفويت است، امرى كه اسلام را […]
۲۷ اردیبهشت، ۱۴۰۲

خواستگاری حضرت علی(ع)ازحضرت زهرا(س)

س:خواستگاری حضرت علی (ع)از حضرت زهرا(س)چگونه بود؟ ج: سرانجام على (ع) مصمم به خواستگارى از فاطمه (س) شد. و براى اين خواستگارى وضو گرفت و دو […]
۲۷ اردیبهشت، ۱۴۰۲

خواستگاران فاطمه(س)

س:چه کسانی خواستگار فاطمه (س)بودند؟ ج: ازدواج فاطمه (س) در مدينه صورت گرفت، مدينه در آن روزگار پايتخت حكومت اسلام و پيامبر (ص) حاكم آن و […]
۲۷ اردیبهشت، ۱۴۰۲

سن حضرت زهرا(س)هنگام ازدواج

س:سن حضرت زهرا(س)هنگام ازدواج چه قدر بود؟ ج: آنچه كه در عرف و در بين عامه مردم شايع است و حتى گروهى از مورخان شيعه بدان […]
۲۷ اردیبهشت، ۱۴۰۲

معیارهای حضرت فاطمه(س)برای ازدواج

س:معیارهای حضرت فاطمه(س)برای ازدواج چه بود؟ ج: او ازدواجى دارد آگاهانه و هدفدار، گزينش شده و انديشيده كه بنايش استوار است بر اتكاى به صفات انسانى […]
۲۷ اردیبهشت، ۱۴۰۲

فاطمه(س)وخبراز رسیدن مرگ پدر

س:احوال حضرت فاطمه (س)پس از شنیدن مرگ پدر چگونه شد؟ ج: فاطمه (س) شبى پس از حجة الوداع پيامبر(ص) را در خواب ديد كه قرآن در […]
۲۷ اردیبهشت، ۱۴۰۲

احترام حضرت فاطمه(س)نزد پیامبر(ص)

س:پیامبر(ص)چگونه به فاطمه(س)احترام می گذاشت؟ ج: رسول خدا (ص) براى فاطمه (س) حرمتى بسيار قائل بودند. شنيديد كه دست فاطمه (س) را مى ‏بوسيد و مى‏ […]
۲۷ اردیبهشت، ۱۴۰۲

علاقه پیامبر(ص)به حضرت فاطمه(س)

س: علاقه پیامبر(ص)به حضرت فاطمه(س)چگونه بود؟ ج: محبت وعلاقه فاطمه (س) و پدردوطرفه بود. رسول خدا (ص)هم اورا شديداً دوست مى ‏داشت وكلمات و عباراتى كه […]
۲۷ اردیبهشت، ۱۴۰۲

حضرت فاطمه(س)در خطاب به پدر

س:حضرت فاطمه(س) پدر را چگونه خطاب می کرد؟ ج: او طبق روالى كه درهر جامعه وجود دارد پدر خود را پدر، بابا و يا با عباراتى […]
۲۷ اردیبهشت، ۱۴۰۲

نقش حضرت فاطمه(س)در جنگ های اسلامی

س:نقش حضرت فاطمه(س)در جنگ های اسلامی چه بود؟ ج: فاطمه (س) زن است اما در برخى از جنگهاى اسلامى به همراه پدر حضور داشت و به […]
۲۷ اردیبهشت، ۱۴۰۲

ًًٌٍحضرت فاطمه(س)، ام ابیها

س:چراحضرت فاطمه (س)را ام ابیها خوانده اند؟ ج: در انس و رابطه عاطفيش با پدر كار به جایى رسيد كه او را مادر پدر مى‏ خواندند. […]
۲۷ اردیبهشت، ۱۴۰۲

محبت حضرت فاطمه(س)به پدر

س:محبت حضرت فاطمه(س) به پدر چگونه بود؟ ج: دوستى و محبت فاطمه (س) به پدرش زبان زد بود و اين محبت درحدى بس فراتر از حد […]