پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه‌السلام با زمان پیش می‌رود و مدام نوآوری دارد
۳۰ مهر، ۱۴۰۱
دلالت پژوهی سنن الهی در نظام تصمیم گیری سازمان
۷ آبان، ۱۴۰۱