کارگاه توجیهی کرسی‌های نظریه‌پردازی و ترویجی
۱۳ آبان، ۱۴۰۲
نشست تخصصی «کمیسیون علوم انسانی اسلامی در حوزۀ دفاعی امنیتی»
۲۷ آبان، ۱۴۰۲