کتاب ادیان و مذاهب یمن (با تأکید بر مبانی کلامی و فقهی زیدیه) منتشر شد
۱ آذر، ۱۴۰۰
کتاب سیمای حجاب در اسلام منتشر شد
۱ آذر، ۱۴۰۰