همسویی مقالات برگزیده با سیاست‌های نظام و مطالبات مقام معظم رهبری مورد توجه جدی ماست
۲۵ دی، ۱۴۰۲
جلسۀ نقد کتاب درآمدی بر تمدن نوین اسلامی
۲۱ بهمن، ۱۴۰۲