سیزدهم آبان، روز شروع سقوط هیبت استکباری آمریکاست. (مقام معظم رهبری مدظله‌العالی)
۱۳ آبان، ۱۴۰۲
کرسی علمی ترویجی بسیج و تمدن سازی نوین اسلامی
۱۴ آذر، ۱۴۰۲