نشست هم‌اندیشی با نخبگان حوزوی – دانشگاهی جذب‌شده
۱ مهر، ۱۴۰۲
نشست علمی نظریۀ امنیتی سِلم در مقایسه با بخش 17 سند توسعه پایدار
۳ آبان، ۱۴۰۲