تاکید برتقویت تعاملات علمی دو پژوهشگاه
۲۵ دی، ۱۴۰۲
مجوز کمیتۀ دستگاهی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه‌السلام
۲۱ بهمن، ۱۴۰۲