وظايف و مأموریت‌ها

1. انجام دادن پژوهش‌هاي بنيادي، توسعه‌اي و کاربردي مورد نياز نمايندگي، سپاه، بسيج و نيروهاي مسلح

2. گسترش پژوهش‌های اسلامی متنوع و اجتهاد‌محور و توسعۀ تولید علم و دانش در علوم انسانی با جهت‌گیری اسلامی و مبتنی بر آموزه‌های دینی

3. تبیین دیدگاه‌ها و انتظارات و رهنمود‌های فرمانده معظم کل قواa در موضوع اسلامی‌سازی و تحول علوم انسانی

4. تهيه و توليد مواد و محتواي آموزش‌های عقيدتي، سياسي و تربيتي مورد نياز سپاه (بسیج، خانواده، جامعه) و دیگر نيروهاي مسلح

5. تهيه، تأليف، ترجمه، چاپ و انتشار نشريات علمي، کتاب و مقالات در حوزة علوم اسلامي و انساني مورد نياز سپاه (بسیج، خانواده، جامعه) و دیگر نيروهاي مسلح

6. تولید نرم‌افزارها و محصولات علمی و پژوهشی چند‌رسانه‌ای در حوزة علوم اسلامي و انساني

7. اجراي دوره‌هاي تحصيلات تکميلي (کارشناسي ارشد و دکتري) به‌منظور تربيت پژوهشگران، مديران و متخصصان پژوهشي مورد نياز نمايندگي، سپاه، بسيج و نيروهاي مسلح

8. اجراي دوره‌هاي عرضي-تخصصي مورد نياز در مسیر مأموریت‌های ابلاغی

9. انجام دادن و توسعة تعاملات و همکاري‌های پژوهشي و آموزشي متقابل با مراکز علمي‌ـ‌پژوهشي

10. گردآوري اطلاعات، پردازش و توزيع اطلاعات با هدف اطلاع‌رساني واپسین دستاوردهای علمي‌ـ‌پژوهشي

11. برگزاري گردهمایی‌ها، نشست‌هاي علمي و پژوهشي و کرسي‌هاي نظريه‌پردازي مرتبط با اهداف پژوهشگاه در حوزة علوم اسلامي و انساني

12. پذيرش دانشجوي بورسيه در رشته‌هاي پژوهشگري از بين کارکنان شاغل در سپاه و دیگر نيروهاي مسلح

13. ارائة خدمات پژوهشي و مشاوره‌هاي علمی به نمایندگی، سپاه و دیگر نيروهاي مسلح

14. تأمين، سامان‌دهي، نگهداري منابع، اسناد، مدارک و اطلاعات علمي و پژوهشي مورد نياز

15. رصد و پاسخ به شبهه‌ها و پرسش‌های شرعي، اعتقادي و دانش سياسي مورد نیاز سپاه (بسيج، خانواده و جامعه) و دیگر نيروهاي مسلح

16. گسترش خدمات علمی در حوزۀ علوم اسلامی و انسانی به ارتش‌های کشور‌های مسلمان و نهضت‌های آزادیبخش جهان اسلام از طریق مبادی مربوط

17. افکارسنجی و نظرسنجی فرهنگی، سیاسی، اعتقادی و اجتماعی در زمینه‌های مرتبط با مأموریت سپاه و بسیج

18. تدوین استانداردهای فرهنگی مبتنی بر آموزه‌های دینی در زمینۀ نظامات مطلوب سپاه، بسیج و دیگر نیروهای مسلح