پژوهشکده

فرهنگی و مطالعات اجتماعی

معرفی پژوهشکده

با تبدیل مرکز تحقیقات اسلامی به پژوهشکدۀ تحقیقات اسلامی در سال 1373، گروه علوم رفتاری و فرهنگی به‌عنوان یکی از سه گروه مصوب پژوهشکده تشکیل شد. در سال 1392 نیز هم‌زمان با ارتقای پژوهشکده به پژوهشگاه، این گروه به پژوهشکده فرهنگی‌ـ اجتماعی ارتقا یافت. 

 

تاکنون آقایان دکتر محمدرضا احمدی، دکتر غلامرضا ویسی و دکتر مجید سلیمانی مسئولیت گروه و پژوهشکدۀ فرهنگی-اجتماعی را برعهده داشته‌اند.

 

عمده فعالیت‌ها و آثار پژوهشکده فرهنگی‌ـ اجتماعی بر محور طرح‌های پژوهشی است که برخی از مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از:

عنوان طرح پژوهشی

مجری طرح

ناظر علمی

صداقت سازمانی

دکتر علی فرّهی

دکتر امیرحمزه مهرابی

شایستگی‌های مدیریت و فرماندهی

دکتر علی باقی نصرآبادی

دکتر غلامرضا ویسی

وضعیت‌شناسی فرهنگی خانواده‌های پاسداران با تأکید بر سرمایۀ اجتماعی

دکتر مجید سلیمانی

دکتر صالحی امیری

 و دکتر مجتبی شهمیری

مهندسی فرهنگی؛ تدوین راهبردها و راهکارهای فرهنگی سپاه

دکتر امیرحمزه مهرابی

دکتر مهدی بهشتی نژاد

وضعیت سبک زندگی کارکنان ودجا

دکتر جابر میرزاپوری

دکتر عباس اسلامی فارسانی

بررسی الگو، روش و ابزار مؤثر معنویت‌افزایی سپاه

دکتر ابراهیم جواهری‌زاده

دکتر محمدرضا احمدی

طراحی الگوی گفتمان‌سازی ارزش‌های محوری فرهنگ نهادی سپاه

دکتر مجید سلیمانی

دکتر امیرحمزه مهرابی

راهکارهای ارتقای روحیۀ انقلابی در سپاه

دکتر جابر میرزاپوری

سردار محمدحسین سپهر

اصول و راهبردهای بهره‌گیری از فضای مجازی در ترویج ارزش‌های انقلاب اسلامی

دکتر هومن الوندی

دکتر حسن عباسی

پژوهشکده فرهنگی‌ـ‌اجتماعی دارای یک انجمن علمی داخلی با عنوان «انجمن روش‌شناسی علوم انسانی اسلامی» است که در این حوزه فعالیت‌هایی را انجام می‌دهد.

گروه های علمی

پژوهشکده علوم فرهنگی و مطالعات اجتماعی در پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه اسلام در 5 گروه علمی تقسیم می شوند

ادبیات و هنر اسلامی

روانشناسي و علوم تربيتي

علوم اجتماعي و ارتباطات

فرهنگ مقاومت

مديريت اسلامي

آثار پژوهشکده

اخبار پژوهشکده

هیچ پستی پیدا نشد!