کتاب سیمای عبادت در اسلام منتشر شد
۱ آذر، ۱۴۰۰
کتاب شیوه‌های ارتباط مؤثر با مخاطب (از دیدگاه قرآن و سنت) منتشر شد
۱ آذر، ۱۴۰۰