کتاب شیوه‌های ارتباط مؤثر با مخاطب (از دیدگاه قرآن و سنت) منتشر شد
۱ آذر، ۱۴۰۰
در 10 سال آینده، ارتباط بین سازمان بسیج با پژوهشگاه باید یک ارتباط جهشی باشد
۲۲ آذر، ۱۴۰۰