۴ اردیبهشت، ۱۴۰۳

نماز تکراری

چرا باید نماز را در پنج نوبت تکرار کرد؛ درصورتی‌که، هروقت بخواهیم می‌توانیم با خدا صحبت می‌کنیم؟ پاسخ: گرچه خداوند هر ندا و هر دعایی را […]
۴ اردیبهشت، ۱۴۰۳

چرا امروز معجزه ای نیست؟

چرا در زمان ما معجزاتی نیست تا مردم سریع ایمان بیاورند؟ پاسخ: معجزه برای اثبات صدق ادعای نبی در نبوت است؛ به این معنا که، وقتی […]