عرفان و تصوف

۵ دی، ۱۴۰۲

تفاوت عرفان و فلسفه چیست؟

تفاوت عرفان با فلسفه چیست؟ فیلسوف در استدلالات خود تنها به مبادی و اصول عقلی تکیه می‌کند. و ابزار کار او عقل و منطق و استدلال […]
۴ دی، ۱۴۰۲

شریعت و طریقت

معنای شریعت و طریق و ارتباط آن ها با هم چیست؟ پاسخ در رابطه با تعريف شريعت و طريقت عرفا تعاريف بیان کرده اند که خلاصه […]
۲۴ دی، ۱۴۰۱

حضور در مجالس صوفيه

سؤال: حضور در خانقاه و شرکت در مجالس صوفيه و پيروي از دستور قطب و امثال آن چگونه است؟ جواب: موارد مختلف است و راه نجات […]
۲۴ دی، ۱۴۰۱

ادعاي کشف و شهود

سؤال: برخي افراد ادعاي کشف و شهود مي‌کنند؛ مثلاً مي‌گويند مشغول ذکر بودم که دو نفر از درون من بيرون دويدند و يکي ديگري را بر […]
۲۴ دی، ۱۴۰۱

معاشرت و معامله با فرقة «علي اللهي»

سؤال: حکم معاشرت و معامله با فرقة «علي اللهي» چه صورت دارد؟ آيا محکوم به طهارت است يا نجاست؟ جواب: فرقه‌هاي مختلف مسلمانان، اگر منکر خدا […]