۸ خرداد، ۱۴۰۳

معنی سبک شمردن نماز

منظور از سبک‌ شمردن نماز چیست؟ پاسخ: عنوان‌های زیر ازجمله مصادیق سبک‌شمردن نماز است: ۱. تأخیر نماز؛  ۲. رعایت‌نکردن آداب […]