فقه اهل سنت

۲۵ فروردین، ۱۴۰۳

وضوی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم

وضوی منطبق با وضوی پیامبر (ص) طبق دلایل قرآنی و روایی کدام است؟ وضوی شیعه یا اهل سنت؟   پاسخ: وضو يكي از عبادات ديني و […]
۲۱ فروردین، ۱۴۰۳

چرایی اختلاف شیعه و اهل سنت در احکام شرعی

 علت اصلی اختلاف شیعه و اهل سنت در احکام شرعی چیست؟ به اختصار توضیح دهید. پاسخ: شیعه و اهل سنّت در احکام خود تفاوت و اختلافاتی […]
۴ دی، ۱۴۰۲

خلاصه ای از مذاهب فقهی اهل سنت

درباره مذاهب فقهی اهل سنت توضیح کوتاهی بدهید. پاسخ مذاهب چهارگانه اهل سنت اشاره به چهار مذهب فقهی حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی است که هر کدام از مسلمانان سنی در مسائل فقهی […]
۲۲ دی، ۱۴۰۱

وهابیت اهل سنت نیست

آیا اهل سنت با وهابیون فرق می کنند؟ همانطور که می دانید اهل سنت به چهار شاخه اصلی حنفی، حنبلی، شافعی و مالکی تقسیم می شوند […]